Steinerskolen i Kristiansand

Steinerskolen
i Kristiansand

Tryms vei 13
NO-4631 Kristiansand
+47 38 07 97 30   E-post  

Steinerskolen i Kristiansand

Begeistring og trygghet

Steinerskolen i Kristiansand er en levende skole hvor Rudolf Steiners pedagogiske impuls møter samtiden og utvikles til å kunne skape en tidsriktig og fremtidsrettet alternativ pedagogikk.

Elevene skal oppleve

  • En trygg skoledag med klare rammer og tydelige forventninger.
  • En skole som møter hvert barns forutsetninger for og ønske om læring på den enkeltes premisser.
  • Begeistrede lærere som formidler den store fortellingen om det å være menneske.
  • Å utfolde seg selv kunstnerisk i et mangfold av uttrykksformer.

Foreldrene skal oppleve

  • Seg selv som en ressurs i skolen med hensyn til det enkelte barns mulighet til å bli sett og den pedagogiske visjonens mulighet til å blomstre.
  • Begeistrede lærere som i samarbeidsfora kan formidle skolens særtrekk og annerledeshet med stolthet og tydelighet.

De ansatte skal oppleve

  • Å være i utvikling som menneske i møte med barna og skolens pedagogiske ide.
  • Å våge nye utfordringer i trygge rammer av et inkluderende faglig felleskap.
  • Seg selv som et kunstnerisk skapende menneske i sitt pedagogiske virke.

Byen skal oppleve

  • En levende kulturinstitusjon som samler mennesker fra ulik kulturell og livssynsmessig bakgrunn og bidrar til mangfold av tenkning og kunstneriske uttrykk.

Fra "VISJONS- OG STRATEGIDOKUMENT FOR STEINERSKOLEN I KRISTIANSAND"

©2018 Steinerskolen i Kristiansand    kristiansandsteinerskolenno    Design: TRIK    Implemented by LiliO