Steinerskolen i Kristiansand

Steinerskolen
i Kristiansand

Tryms vei 13
NO-4631 Kristiansand
+47 38 07 97 30   E-post  

Steinerskolen i Kristiansand

Metode

  • Steinerskolen – Et pedagogisk alternativ med allsidig undervisning som setter kunnskaper i sammenheng
  • Veien til kunnskap går fra erfaring via opplevelse til refleksjon på det enkelte fagområde
  • Begeistring er et nøkkelord i omgangen med fag og formidling

  

Kunnskap gjennom interesse

 

Læreplanen i steinerskolen er utformet slik at det faglige, didaktiske og metodiske utgjør en helhet. Læreplanen er ikke bare orientert mot faglig innhold.

På hvilken måte kunnskapen formidles anses som viktig. Hvordan lærestoffet lander hos eleven vil være med på å påvirke elevens forhold til det faglige innholdet. Målet i steinerskolen er at skolefagene skal utvikle levende kunnskap som stimulerer til videre undring, ferdigheter og breddekompetanse.

I kunnskapssamfunnet er det behov for en pedagogisk praksis som ikke bare ivaretar siste ledd av kunnskapskjeden og reproduksjonen av andres kunnskap, men som hegner om læreprosesser som virker dypere. I steinerskolen er den teoretiske undervisningen ledsaget av kunstnerisk bearbeidelse, egenaktivitet og bevegelse på veien mot ferdigheter i det enkelte fag. På hvilken måte kunnskapen skal berøre og engasjere elevene vil derfor til enhver tid være et pedagogisk anliggende.

©2018 Steinerskolen i Kristiansand    kristiansandsteinerskolenno    Design: TRIK    Implemented by LiliO