Steinerskolen i Kristiansand

Steinerskolen
i Kristiansand

Tryms vei 13
NO-4631 Kristiansand
+47 38 07 97 30   E-post  

Steinerskolen i Kristiansand

Utvikling

  • Elevenes utvikling danner grunnlaget for faglige prioriteringer og arbeidsmetoder: ”Rett stoff til rett tid på rett måte”
  • Sammenheng mellom elevenes tenkning, følelse og motoriske ferdigheter utvikles gjennom en allsidig undervisning

Det er ikke bare faktakunnskapen som teller

 

I Steinerskolen tas utviklingsperspektivet på alvor. Barnets alder og livsfaser reflekteres i læreplanen, både i innhold og metode.

Hvert alderstrinn har sine kvaliteter, utfordringer og grunnleggende spørsmål om livet. Disse spørsmålene tilstreber skolen å besvare gjennom undervisningen.

©2018 Steinerskolen i Kristiansand    kristiansandsteinerskolenno    Design: TRIK    Implemented by LiliO