Steinerskolen i Kristiansand

Steinerskolen
i Kristiansand

Tryms vei 13
NO-4631 Kristiansand
+47 38 07 97 30   E-post  

Steinerskolen i Kristiansand

Læreplan

Steinerskolen i Kristiansand driver skolen i tråd med Læreplanen for Steinerskoler i Norge og etter lovverk og regelverk som til enhver tid gjelder for private grunnskoler.

Steinerskolenes læreplan er jevngod med Kunnskapsløftet på den måten at elever på Steinerskolen har minst like god kompetanse i alle fag som elever i offentlig skole etter endt grunnskoleutdanning.

Læreplanen finnes på steinerskoleforbundets nettsider eller direkte som PDF her.

©2018 Steinerskolen i Kristiansand    kristiansandsteinerskolenno    Design: TRIK    Implemented by LiliO