Steinerskolen i Kristiansand

Steinerskolen
i Kristiansand

Tryms vei 13
NO-4631 Kristiansand
+47 38 07 97 30   E-post  

Steinerskolen i Kristiansand

10.klasse

Stå for egne verdier, valg og meninger

 

Samfunnsfag ser på det politiske systemet i Norge, maktfordelingsprinsipp, lov og rett, et demokrati i praksis der vi har mulighet til medbestemmelse og innflytelse.

Realfagene kjemi, biologi og økologi handler mye om hva som påvirker mennesket og hvordan et menneske kan påvirke gjennom sine egne verdivalg.

Historie tar for seg den amerikanske og franske revolusjonen og deretter utviklingen av de politiske systemene og verdenskrigene. Faget forsøker å gi en forståelse av sammenhengene i det 20.århundre.

Matematikkfaget gir elevene utfordringer med hensyn til å følge en tankerekke, f.eks. matematiske bevis, tallsystem og sannsynlighetsregning/kombinatorikk.

Norskfaget følger opp med å vektlegge ferdigheter i å følge en argumentasjonsrekke, belyse noe fra flere sider, øve seg i å vurdere og bedømme. Gjennom drøftende oppgaver og essays utvikles evnen til å utrykke seg, tenke nyansert og danneseine egne meninger. Frivillige organisasjoner og deres arbeid gis som særemne.

 

 

©2018 Steinerskolen i Kristiansand    kristiansandsteinerskolenno    Design: TRIK    Implemented by LiliO