Steinerskolen i Kristiansand

Steinerskolen
i Kristiansand

Tryms vei 13
NO-4631 Kristiansand
+47 38 07 97 30   E-post  

Steinerskolen i Kristiansand

9.klasse

Se sammenhenger

 

I realfagene lærer elevene om de ulike kreftene og stoffene i verden, utfører forsøk, øver iakttakelsen og lærer gradvis å trekke konklusjoner.

I samfunnsfag må elevene spørre seg selv: Hva former meg som menneske? Hvilke roller har jeg? Hvilke rettigheter og plikter har jeg i et demokratisk samfunn?

Historiefaget tar for seg en av de store revolusjonene; Den industrielle revolusjonen. Kanskje et sideblikk til en langsom revolusjon, fra boktrykkerkunsten til den digitale tiden i dag.

Økonomisk geografi og historie ser på menneskets utnyttelse og fordeling av naturressursene og trekker forbindelser til verden i dag.

Gjennom disse fagene lærer elevene å se og forstå sammenhenger og prosesser som har formet verden.

©2018 Steinerskolen i Kristiansand    kristiansandsteinerskolenno    Design: TRIK    Implemented by LiliO