Steinerskolen i Kristiansand

Steinerskolen
i Kristiansand

Tryms vei 13
NO-4631 Kristiansand
+47 38 07 97 30   E-post  

Steinerskolen i Kristiansand

La barn være barn


Kunnskap i sammenheng

 

Steinerskolens mål er å utdanne lærevillige og sosialt modne elever gjennom en forening av akademiske og kunstneriske fag. Skolen har langsiktige og ambisiøse mål for den enkelte elev.

Steinerpedagogikken har tilbud for barn fra barnehagealder gjennom grunnskolen og ut videregående trinn. Det går en rød tråd gjennom skolens læreplan, hvor fag og undervisning er i sammenhengende forvandling gjennom hele skoleløpet, i takt med elevens utvikling og alder.

Steinerskolens undervisning er tilpasset den enkelte elev - med fellesskapet som utgangspunkt. Undervisningen er lagt opp for å ivareta både den enkelte elevs faglige og sosiale utvikling, og utvikling av gode gruppe - og klasseromsfellesskap.

Steinerskolene har et mangfold i elevgruppen gjennom stor variasjon i familiebakgrunner, bosted og erfaringsbakgrunn.

 

 

©2018 Steinerskolen i Kristiansand    kristiansandsteinerskolenno    Design: TRIK    Implemented by LiliO