Steinerskolen i Kristiansand

Steinerskolen
i Kristiansand

Tryms vei 13
NO-4631 Kristiansand
+47 38 07 97 30   E-post  

Steinerskolen i Kristiansand

5.klasse

Et kraftfullt år

 

5. klasse er et kraftfullt år og elevene tar til seg lærdom med iver og interesse. De er klare for å møte verden og seg selv på en ny måte, og dette får de gjøre gjennom de store hovedtemaene dette året. Den indre selvstendigheten blir stadig sterkere og den møtes på dette klassetrinnet med mer objektive tilnærminger og fremstillinger.
Den norrøne mytologien med de gamle gudenes tilblivelse og alle de mektige historiene om Tor, Odin, Loke, Frøya og flere til er en spennende og forunderlig historie. Elevene møter skapelsen fra en annen vinkel enn i fjor. Halvt mytisk, halvt historisk stiger fortiden frem. De kraftfulle bildene møter elevenes egne nyvunnede krefter på en fruktbar måte.  Elevene får også høre om vikingene som herjet og plyndret, og om hvordan Norge ble kristnet med sverd i hånd fram til Olav den Hellige. Det fortelles hvordan folk levde på den tiden, og hvordan de gamle gudene måtte vike for den nye kristne guden.

©2018 Steinerskolen i Kristiansand    kristiansandsteinerskolenno    Design: TRIK    Implemented by LiliO