Steinerskolen i Kristiansand

Steinerskolen
i Kristiansand

Tryms vei 13
NO-4631 Kristiansand
+47 38 07 97 30   E-post  

Steinerskolen i Kristiansand

Inntaksskjema og reglement

Skjemaer

INNTAKSREGLEMENT FOR STEINERSKOLEN I KRISTIANSAND

I. Ved inntak er vår prosedyre:

 1. Skolen har løpende opptak av elever.
 2. Foresatte må levere utfylt søknadskjema.
 3. Skolen inviterer til samtale med daglig leder og klasselærer.  Sosiallærer og/eller spesial pedagogisk ansvarlig kan møte ved behov.  I samtalen orienterer skolen om pedagogikk og driftsform.   Dersom eleven skal delta på dette møte, avtales dette særskilt.
 4. Skolen orienterer om økonomiske bidrag og foreldearbeid.
 5. Skolen ønsker at foreldre skal sette seg inn i skolens grunnleggende pedagogiske ide. Foreldrene oppfordres derfor å følge innføringskurs for nye foreldre.
 6. Vedtak om inntak meddeles skriftlig.
 7. Etter inntak kan og dersom tillatelse fra foresatte gis, eventuelt tidligere skole og/eller hjelpeinstanser kontaktes.
 8. Etter inntak inngås det avtale om økonomiske bidrag med foresatte.

II. Ved oversøkning gjelder følgende prioriteringsrekkefølge:

 1. Barn av medarbeidere ved skolen.
 2. Barn med søsken i skolen.
 3. Barn med plass i en Steinerskole eller Steinerbarnehage.
 4. For øvrig følges tidspunkt for påmelding. Påmelding ved en annen Steinerskole er gjeldende på lik linje.
 5. Dersom elever etter disse kriterier stiller likt, gjelder loddtrekning.

III. Ved avslag er ankeinstans: Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret.

 

©2018 Steinerskolen i Kristiansand    kristiansandsteinerskolenno    Design: TRIK    Implemented by LiliO