Steinerskolen i Kristiansand

Steinerskolen
i Kristiansand

Tryms vei 13
NO-4631 Kristiansand
+47 38 07 97 30   E-post  

Steinerskolen i Kristiansand

Eurytmi

 

Eurytmi er en danseform som ble utviklet på begynnelsen av det 20. århundre. I eurytmi søkes det etter det totale kunstverk, der toner, ord, form og farge virker sammen og får et felles uttrykk gjennom bevegelse.

Musikkens og språkets grunnelementer danner de viktigste utgangspunktene for eurytmisk bevegelse. Målet er å bli kjent med språkets og musikkens strukturer, og å kunne gi et nyansert uttrykk for indre opplevelse.

I praksis forsøker man å dramatisere eller omsette språk så vel som musikk i bevegelse, synliggjøre det dynamiske samspillet mellom rytme, melodi, bilder, farger, klanger og harmonier.

Undervisningen tar sikte på å oppøve elevenes evne til kunstnerisk iakttagelse, utvikle deres selvinnsikt og sikkerhet i forhold til egen uttrykksevne, motorikk og kroppsspråk, og dessuten understøtte utviklingen av samhandling og dialog.

Ved siden av å være et selvstendig fag, med egne, spesifikke målsetninger, kan eurytmien også i stor utstrekning brukes i tverrfaglig samarbeid av ulik art.

Eurytmi er et gjennomgående fag på alle trinn, og undervisningen utformes metodisk-didaktisk i nært samsvar med progresjonen i den øvrige lærerplanen.

©2018 Steinerskolen i Kristiansand    kristiansandsteinerskolenno    Design: TRIK    Implemented by LiliO